Aliplast Aliver 2000+


Jedná se o zastřešení jedno i dvou spádové tepelně izolované. Rozpětí zastřešení je až 3m (za předpokladu použití polykarbonátu), pouze 2,5m se sklem. Do systému je možno umístit i střešní okna, která jsou nezbytná k větrání nebo pro případ požáru.