Nová zelená úsporám


Získejte dotaci na rekonstrukci či novostavbu Vašeho rodinného domu

s našimi okny!

  

Naše společnost ZTL CONSTRUCT CZ, s.r.o. je zapojena do programu NOVÁ zelená úsporám na podporu ekologického bydlení.

 

NOVÁ zelená úsporám je dotační program určený na snižování energetické náročnosti budov.

Program je dotovaný z výnosů z emisních povolenek a podle odhadů Ministerstva životního prostředí ČR, by v jeho rámci mělo být žadatelům o dotace do roku 2020 rozděleno přes 28 miliard korun. Tato částka ale nebude rozdělena najednou. Na jednotlivé dotační akce budou vyhlášeny tzv. výzvy s pevně určenou částkou, která na ně bude alokována. Každá z výzev bude mít svá pravidla a pevně daný termín podávání žádostí.

Na webových stránkách www.novazelenausporam.cz se dozvíte aktuální informace k tomuto programu v letech 2014 – 2020.

 

 

1.4.2014

NOVÁ zelená úsporám aktuálně – TERMÍNOVÉ MEZNÍKY

 

Začal příjem elektronických žádosti v rámci první výzvy, která je určena pouze pro rodinné domy. Ukončení příjmu žádostí nastane vyčerpáním stanovené alokace, nejpozději však do 31. 10. 2014 do 12 hodin. 

(Žádost o poskytnutí podpory se podává elektronicky prostřednictvím online formuláře přístupného na internetových stránkách programu Nová zelená úsporám: http://www.nova-zelenausporam.cz

podzim 2014

administrace žádostí v rámci první výzvy

podzim 2014

první vyplácení dotací v rámci první výzvy

2015

s výzvou zaměřenou na bytové domy se uvažuje nejdříve v roce 2015

v přípravě

realizace úsporných opatření ve veřejných budovách

 

Kdo může žádat

 

1. Vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Žadatelem o podporu může být pouze osoba podléhající daňové povinnosti podle zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti ve znění pozdějších předpisů (a to i vlastníci uvedení v § 9 tohoto zákona).   

AKTUÁLNĚ byla vypsána 1. výzva dotačního programu Nová zelená úsporám. V této první výzvě jsou podporávány rodinné domy. Pro první výzvu je vyčleněna částka1,9 mld. korun. Příjem žádostí pro žadatele o dotaci v rámci této výzvy je spuštěn od 1. 4. 2014 a bude probíhat elektronicky na stránkách programu http://www.novazelenausporam.cz/. Elektronický systém dotačního programu hlídá výši vyčerpaných finančních prostředků a jakmile bude vyčerpána částka 1,9 miliard Kč, automaticky dojde k pozastavení příjmu elektronických žádostí.


2.
Vlastníci BD, bytová družstva a SVJ 

Výzva pro tyto objekty nebyla dosud vypsána. Nejbližší datum vypsání výzvy je začátek roku 2015.

3.
Majitelé objektů veřejných služeb:

Výzva pro tyto objekty nebyla dosud vypsána. Projekt je v přípravě.
 

Na jaká opatření v rámci 1. výzvy určené pro RD je možné získat dotaci? 

 

Podpora oblast "A"

Podpora oblast "B"

Podpora oblast "C"


 

Jaké parametry v rámci 1. výzvy je nutné u objektu vylepšit a jak to prokázat?

 

Sledovanými parametry jsou:

Dosažení sledovaných parametrů je nutné podobně jako u původní Zelené úsporám doložit odborným posudkem dle požadavku Fondu. Součástí posudku musí být Průkaz energetické náročnosti budovy pro výchozí (původní) a nový stav po provedení energeticky úsporného opratření (dle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č.318/2012 Sb

 

Kolik můžete v rámci 1. výzvy dostat?

 

Jsou stanoveny 3 hladiny podpory – čím nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší podpora.

 

HLADINA 1

snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 %

navrhovaná podpora 30 % z celkových uznatelných nákladů na opatření

HLADINA 2

 snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 %

 navrhovaná podpora 40 % z celkových uznatelných nákladů na opatření

HLADINA 3

snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % 

  navrhovaná podpora 55 % z celkových uznatelných nákladů na opatření


Příklad – podkrovní RD

Výchozí stav budovy před realizací úsporných opatření:

 

Opatření

Hladina 1

Hladina 2

Hladina 3

Zateplení vnějších stěn

100 mm šedý EPS

150 mm šedý EPS

200 mm šedý EPS

Zateplení stropu / podlahy / stěn k nevytápěnému prostoru

- - -

strop sklepa: 100 mm EPS

strop sklepa: 100 mm EPS

Zateplení střechy

100 mm MW

100 mm MW

100 mm MW

Výměna výplní otvorů

      dvojskla:     U = 1,1

trojskla: U = 0,87

trojskla: U = 0,87

Instalace systému nuceného větrání s rekuperací

ne

ne

ano (účinnost 80%)

Průměrný součinitel prostupu tepla - vypočtená / požadovaná hodnota [W/(m2.K)]

0,33 / 0,35

0,3 / 0,35

0,26 / 0,35

Měrná roční potřeba tepla na vytápění [kWh/(m2.rok]

69

55

35

Úspora MRPTnV [%]

51,7 %

61,5 %

75,5 %

 

 

 

Hladina 1
Zateplený dům

Hladina 2
Nízkoenergetický dům

Hladina 3
Komplexní opatření

Náklady (Kč)

592 013 Kč

717 012 Kč

871 921 Kč

Výše přímé dotace (Kč)

177 604 Kč

286 805 Kč

479 557 Kč

Míra přímé podpory (%)

30 %

40 %

55 %

 

 

 

 

 

Informace na těchto stránkách byly zpracovány z podkladů Ministerstva životního prostředí a jejich aktuálnost se může měnit v závislosti s vývojem tohoto dotačního titulu.

 

Aktuální informace k programu jsou k dispozici na www.novazelenausporam.cz.

 

 

 

V případě Vašeho zájmu, nás neváhejte kontaktovat

a požádejte o cenovou nabídku.