Aliplast STAR

Okenní a dveřní systém

- tříkomorový systém

- součinitel tepelného prostupu rámů: Uf v rozmezí 0,6 - 1,23 W/m2K.

- izolační vložka pro přerušení tepelného mostu šířky 45 mm vyrobená z inovačních materiálů

- konstrukční hloubka profilů: 90 mm - rám a 99 mm - křídlo

- možnost kování dveří systémem válečkových pantů s  velkou nosností

- nový standard založení okenních tabulí do profilů (zvětšená hloubka - významně zlepšuje tepelné a konstrukční vlastnosti systému)

- inovační systém odvádění vody z konstrukce

- stejný typ rohovníků a T-spojovníků ve vnější i vnitřní komoře profilu s důsledkem snížení množství příslušenství a nižšími náklady výroby

- stejný druh izolační vložka v okenním křídle a okenním rámu

- snížené množství zasklívacích lišt a těsnění se zachováním stejně široké možnosti zasklívaných tlouštěk

- široký sortiment použiteného kování

- nový typ rohovníků, který umožňuje se vyhnout kolizi šroubů v případě použití typu kování pro PVC okna

- možnost zasklívání zvenčí

- řešení použitá v systému STAR umožňují, při zachování vlastností systému STAR využít některých předností jiných systémů Aliplast, jedná se především o vzhledové prvky konstrukcí renovačního Luxusu, systému imitujícího ocel Steel Look anebo systému Vision (skryté křídlo)

- moderní a elegantní design finálního výrobku se spičkovými tepelně-izolačními vlastnostmi